Lifestyle

Design

Nutiden og fremtiden hænger sammen. Vi har indre og ydre billeder af fremtiden, og disse billeder er og skal være med til at bestemme, hvordan vi agerer lige nu og her. Klare nutidsbilleder og kreative og bevidste fremtidsbilleder er en del af ethvert lederskab. Fremtiden findes ikke, men alligevel er fremtiden en slags virkelighed, der er ved at blive til nutid. På den måde hænger nutiden og fremtiden sammen. Lederskab handler om at forbinde den nuværende tilstand med fremtiden. Det er det, GOALS er et målrettet værktøj til.

Shaping the future - by design.