Coaching

by Option Process® Dialogue

Som eksamineret livsstils-coach og GOALS mentor arbejder jeg med åben spørgeteknik ’The Option Process® Dialogue', der fremmer tillid og glæde i modtageren, og udvikler blivende resultater og metoder.


Dialogen der sætter dig, udforskeren, i den direkte possition at lede din egen rejse og bestemme din egen destination. I virkeligheden giver det os alle mulighed for at udvide vores opmærksomhed, og dermed ændre den måde, vi tænker, føler og handler på. Dette resulterer uundgåeligt i øget selvtillid, empowerment, lykke og klarhed samt skabelse af en fornyet følelse af formål (at kunne leve sit liv på egne præmisser), lidenskab og optimisme. Dette er virkelig det ultimative redskab til personlig forandring. Kun du ved, hvad du inderst vil opnå. Derfor handler det om at stille de rigtige spørgsmål. Så du kan finde de rette svar. De svar der understøtter forestillingsevnen, og bygger bro mellem intuition, livsstil og målsætning. Processen er desuden udviklet til at hjælpe forældre og fagfolk, der plejer børn udfordret af autisme.


Pris pr. påbegyndte time: 1.100,- DKK. Indledende information er gratis. Jeg er let at tale med, og kan altid kontaktes på sms eller mail. Aflysning af en session skal ske senest dagen før inden kl. 20. Aflyses der senere end dette, betales der fuld pris.

Ingen opgave er for lille eller for stor. Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud inden start, men min erfaring er, at her er 1-3 timer nok.


Mobile Coaching

Få afklaret dine tanker og aktuelle bekymringer over telefon, i egen rolige og afslappet atmosfære.

GOALS startups

Gruppe coaching via skype.

Deltag i en forrygende tre-trins workshop. Brug 2-3 timer på at få afklaret dine grundlæggende værdier, så du fremover kan sige JA og NEJ uden af tvivle på dig selv.

Max 6. deltagere pr. hold.

Coaching privat eller erhvervsmæssigt - kontakt os på mail: mmickelborg@gmail.com

Jeg tog selv den mest betydningsfulde beslutning, da jeg blev 30 år. Lad mig få et liv jeg kan mærke! Det var lige inden jeg blev mor, og har siden bygget vores livskvalitet op omkring kreativitet, frihed og ny viden. Værdier der har gjort det langt lettere at navigere ærligt, modigt og klart på alle niveauer i livet. Det er der nu kommet et kreativt koncept og en startup workshop ud af, som du kan læse mere om, herunder.

Program


WORKSHOP VIA SKYPE

Skab fornyelse, vækst og verdensklasse - med coaching i egne trygge rammer.


Denne startup workshop bygger på GOALS principperne og et langt teoretisk og praktisk studie i visuel kultur og det at nå sine mål, med glæde.


Vi er alle goal-setter, men vi kan ikke ramme det vi ikke kan se. Det vil sige, at du kan opnå alt det du kan forestille dig. Så for at de bedste mål kan blive virkelige og skabe virkelighed, der hvor du er, må du gøre dine ønsker og visioner tydelige og mærkbare. Det er det vi bruger billederne og personlige moodboards til. Du behøver ikke at købe en af vores kalendere for at deltage, men de er designet til netop at skabe overblik, rette fremdrift og indsigt med. Du kan også lave din egen væg, og bruge ideerne til formålet. Det vigtigste er, at store visioner skal op i store formater – så du ikke glemmer dem i en notesbog, på computeren eller i en skuffe.


Kl. 11 -11.30

Præsentation af grundprincipperne.

Indledning og kort om mit afsæt og den viden der ligger til grund for etablering og opnåelse af visioner. Her kommer vi ind på metoder og modeller til forståelse af forskellen mellem tanker og virkelighed – således at du kan få en helt ny måde at se din verden, dig selv og dine muligheder på. Og værktøjerne til at skabe et dynamisk liv på første klasse.


Kl. 11.30 -12.30

Afklaring af de personlige grundværdier.

For at kunne bygge et solidt fundament for fremtiden, er det vigtigt at kunne afklare sine sande værdier. Det er ikke nok at kunne styre sine deadlines og tid – hvis det ikke bunder i egne kærneværdier. Jeg vil guide hver især og stille skarpe spørgsmål undervejs, så det bliver de rigtige værdier for dig, du finder ind til.


Kl. 12.30 -13.45

Ideer til at finde billeder på de afklarede værdier.

Udvikling af et personlig board – der rammer dine følelser, holder processen i gang og dig på rette kurs. Vi runder forløbet af, med at vise hvad der blev vigtigst for hver især. Samt hvordan I arbejder videre med jeres nye målrettede handlinger.


Workshoppen er en personlig proces, og det er min/vores erfaring, at man lærer meget mere ved også at høre, hvordan andre når ind til kernen af deres ønsker og mål i livet. Derfor er læring med andre, vigtigt.


Tilmeldinger sker via mail: mmickelborg@gmail.com


De kommende workshops falder på følgende datoer i 2018, og prisen er 1.100,- DKK:


28. oktober

11. november

18. november

25. november

9. december

30. december


Velkommen til!